Nyhetsbrev

Tre-fyra gånger om året skickar vi i FiSK ut nyhetsbrev till våra medlemmar. Det skickas ut per e-post eller i vissa fall vanlig post.

Har du inte fått nyhetsbrevet? Kontakta


Nyhetsbrev maj 2013

Varför skall man rösta den 15 september?

Valdeltagandet i kyrkovalen är lågt. Varför skall man överhuvudtaget rösta i höst den 15 september? Varför är det viktigt att liberala idéer finns med som ett alternativ? Det finns över 6,5 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan och med en omsättning på ca 19 miljarder kronor är resurserna omfattande. Kyrkans agerande påverkar samhället och spelar till och från en viktig roll ute i lokalsamhällena. Kyrkobyggnaderna är vårt gemensamma arv. Även internationellt spelar Svenska kyrkan en roll som varande det största evangeliskt lutherska samfundet i världen. Hur skall denna kraft kunna användas på bästa sätt? Det är inte oviktigt vilket förhållningssätt de styrande i kyrkan har.

De liberala krafterna har genom åren varit drivande i t ex kvinnoprästfrågan, i det internationella solidaritetsarbetet och när det gäller införandet av samkönade äktenskap. Nu står kampen mot främlingsfientlighet högt på dagordningen. Vår främsta motståndare i valet är Sverigedemokraterna som vill infiltrera kyrkan och utvidga sin plattform. Även den som inte är aktiv i församlingarna eller deltar i kyrkans verksamhet men är medlem måste tycka att det är viktigt med öppenhet, tolerans och frisinne. 

Utifrån vårt handlingsprogram (som du fått tidigare och nu finns på här på hemsidan) vill jag poängtera några liberala frågor:

Större valfrihet i kyrkan.

  • Du ska ha möjlighet att vara medlem i den församling där du känner dig hemma, t ex i en landsbygdsförsamling vid ditt sommarhus.
  • Du skall ha möjlighet att välja den präst familjen vill ha vid kyrkliga ceremonier.

Vi vill också verka för att öka kunskapen om kristen tro till barn och unga. Att göra gott för dem som står utanför samhället och försöka minska klyftorna mellan människor är några av kyrkans viktigaste uppgifter.

Sprid gärna vårt handlingsprogram till människor i din omgivning. 

FiSK har listor för val till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige i alla stift utom Visby och i Växjö till stiftsfullmäktige. När det gäller församlingslistor är det vanligaste att vi ingår i olika samlingslistor. FiSK har ca 60 egna listor i kyrkofullmäktigevalen.

Sommaren

I sommar kommer valsedlarna att distribueras i juli månad. Stiftsombuden har ordning på vart valsedlarna i stiftet skall skickas. Det som brukar vara det stora jobbet är att få utskickat valsedlarna till alla församlingars valnämnder. Där får vi alla hjälpas åt. Hör av dig till ditt stiftsombud om du kan hjälpa till. FiSK bistår med utlägg för distributionskostnader. 

Broschyrer, annonser, trycksaker, flygblad

FiSK centralt kommer att bistå med mallar till flygblad  i Wordformat där stift och församlingar kan utforma egna valprogram. Vårt kortprogram kommer att vara grunden för dessa broschyrer. Förslag på annonser, flygblad, affischer och mallar finns här på vår hemsida för nedladdning.

Om du i din församling har goda exempel på flygblad eller församlingsprogram och kampanjidéer så skicka dessa via mail till ordförande eller ombudsman, så kan vi delge andra ditt exempel.

Kampanjer

Från mitten av augusti och fram till valet är det viktigt att vi FiSK:ar syns. Delta gärna i vårt lokala valarbete med ditt bidrag!

Om du har funderingar och frågor avseende handlingsprogram, eller annat inför kyrkovalet så tveka inte att höra av dig till undertecknad ordförande, ombudsmannen eller ditt stiftsombud.

Vänlig hälsning i sköna maj

Christer Kax Sundberg

Ordförande FiSK

Kontaktuppgifter FiSK

Hemsida: fiskarna.net

Mail:

Ombudsman:

Mattias Reinholdsson tfn 08 765 14 04

Ordförande:

Christer Kax Sundberg tfn 0709 65 85 65

Styrelseledamöter och stiftsombud:

Kontaktuppgifter finns på här på hemsidan.