Motioner till Kyrkomötet 2011

Tillåt medlemsförslag i Kyrkofullmäktige

Skolavslutningar i kyrkan

Förordnande av annan präst att i kyrkoherdens ställe vara kyrkorådets ledamot i flerförsamlingspastorat

Friare församlingstillhörighet

Anställningsrutiner för att hindra miljonrullning

En vigselordning i handboken

Definiera diakonernas ställning och uppgifter

Möjlighet att välja präst vid kyrkliga handlingar

Undervisning för barn upp till arton år

 

 

 

Läs nyhetsbrevet från styrelsen! Just nu pågår ett samtal om framtiden inom FiSK. Läs förslagen och gör din röst hörd.