Sommarbrev 2015

Kära vänner i FiSK

Det är i dag den 1 juni och dagen började med storm och regn men nu ser det i alla fall lite ljusare ut! Jag hörde att maj månad inte varit så kall sedan 1962 så förhoppningsvis innebär det att vi blir kompenserade med en ovanligt fin sommar.

Jag hoppas att ni alla som på olika sätt och i olika sammanhang företräder FiSK känner er nöjda med det läsår som nu är slut. Vi behövs allihop även om vi inte alltid får igenom vårt kyrkopolitiska program i alla delar. Jag tror att det viktigaste ändå är vårt liberala engagemang och att man alltid vet att vi står upp för vad vi tror är bäst för enskilda människor och för vår kyrkas möjligheter att beröra och ge hopp.

Under 2015 har vi fortsatt att diskutera vår framtid och vi hade ett riksmöte den 25 april, dels för att få möjlighet att träffas mellan våra riksårsmöten och dels för att styrelsen skulle få möjlighet att lyssna på era sypunkter på framtiden för vår nomineringsgrupp. Av dem som hade möjlighet att komma tyckte flertalet att vi skulle fortsätta och satsa på att bli större nästa kyrkoval 2017. Vad tycker du? Flera av er har hört av er till mig, sekreteraren eller mailat till vår mailadress men du som ännu inte talat om vad du tycker, skriv några rader så är vi tacksamma.

Vi har ett styrelsesammanträde den 8 september när vi återigen ska diskutera hur vi ska gå vidare. En möjlig lösning är ju att samverka med en annan grupp på lokalplanet med angivande av nomineringsgruppsbeteckning (FiSK) vid personnamnet på valsedeln och sedan gå fram själva till stift och nationell nivå. Det skulle ju underlätta i de pastorat och församlingar där vi är få. Vad tror du om en sådan lösning?

På riksmötet i april fick vi en redogörelse med vackra bilder från kyrkomötesgruppens studieresa till Israel. Det var intressant att höra deras reflexioner och tankar efter en mycket komprimerad vecka där de fick möjlighet att träffa människor från olika bakgrund och med olika erfarenhet och inblick i den problematik som vi alla vet finns.

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar! Tack för ert engagemang för FiSK!

Britt Louise Agrell