FiSK i ditt stift

Stiftsansvariga

Uppsala    

Britt-Louise Agrell                     

Härnösand    

Karin Höiby

Luleå    

Christina Holmgren                  

Stockholm

Ulla Littgren                     

Strängnäs  

Lars Gihl                     

Västerås    

Nils Gunnar Karlsson                     

Skara    

Stig Palmqvist             

Karlstad    

Peter Vestlund                  

Göteborg    

Gunnar Trenning                     

Växjö    

Inger Gustafsson                     

Visby    

Vakant                            

Lund    

Lisbeth Malmström                     

Linköping    

Bengt Olsson