FiSK:s styrelse

Till medlemmarna i Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK har haft sitt Riksårsmöte i Stockholm i Mikaelskapellet, S:t Matteus församling, lördagen den 19 november i närvaro av ombud och övriga deltagare från Helsingborg i söder till Umeå i norr. Efter en inledande betraktelse av vår gruppledare i kyrkomötesgruppen Kenneth Nordgren vidtog årsmötesförhandlingarna under Gunnar Andréns ledning.

Mötet antog handlingsprogram inför nästa års kyrkoval. Styrelsen hade lagt fram ett programförslag, som i mycket byggde på programmet från 2013. Det blev en engagerad diskussion, som utmynnade i att programförslaget godkändes med några smärre förändringar. Du kan läsa programmet, som bifogas detta ordförandebrev. Det finns också på vår hemsida fiskarna.net.

Det valdes också en styrelse.  Undertecknad, Bengt Olsson, valdes till ordförande. Jag bor sedan 1974 i Linköping, men är född och uppvuxen i Stockholm.

I styrelsen invaldes också Margaretha Herthelius , Stockholm, och Birgitta Thörn, Göteborg, som nya ledamöter samt skedde omval av Anna Ekström, Aneby, Inger Gustafsson, Jönköping, Kenneth Nordgren, Umeå, och Stig Palmqvist, Karlsborg.

Nu väntar ett viktigt arbete för oss i FiSK. Svenska kyrkan har en viktig roll i samhället, därför är det viktigt att det i kyrkopolitiken finns en nomineringsgrupp, som ger de liberala och frisinnade värderingarna en röst, som på ett trovärdigt sätt kämpar för frihet, tolerans och öppenhet. Det gör vi och det skall vi vara stolta över. Vi gör skillnad.  Det är många andra partier och nomineringsgrupper, som kallar sig liberala och även socialliberala. Det är begrepp som ingen har patent på, utan som ständigt måste hävdas genom ord och handling. Jag skall inte dölja att det har varit ett mycket turbulent år för vår nomineringsgrupp, med stridiga möten och några uppmärksammade avhopp från vår grupp, som också lett till ryktesspridning om att FiSK skall läggas ned. Man skulle kunna citera Mark Twain och svara dessa ryktesspridare, att ”ryktet om vår död är starkt överdrivet”.  Det finns inga planer på att lägga ner FiSK!

Jag är medveten om svårigheterna, men vi i styrelsen är fast beslutna att satsa på kyrkovalet 2017. Vi kan stötta och ge förutsättningar för arbetet, men vi kan inte göra allt, utan det krävs att vi alla drar vårt strå till stacken. Vi har ett bra handlingsprogram. Nu gäller det att vi lokalt gör grovjobbet med att ta fram kandidatlistor, beställa valsedlar och sedan att se till att dessa kommer ut i vallokalerna samt inte minst att propagera för våra idéer.  Om vi gör vårt arbete och stöttar varandra i det, så skall vi med tillförsikt kunna se an kyrkovalet den 17 september.

Redan lördagen den 25 februari 2017 får vi tillfälle att träffas i Stockholm vid det extra riksmötet och stämma av läget. Välkomna då! Det blir ett avstamp för valrörelsen.

Till dess ber jag att få önska alla FiSK:are i hela Sverige

En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År

Med vänlig hälsning

Linköping december 2016

Bengt Olsson

ordförande

Vid  riksmötet den 19 november 2016 valdes följande styrelse:

Linköpings stift

, Luleå stift

, Växjö stift

, Skara stift

Margaretha Herthelius, Stockholms stift

, Göteborgs stift

Kassaförvaltare

, Stockholm

Hemsidesansvarig

, Stockholm

FiSK i ditt stift

Uppsala stift

Britt-Louise Agrell

Linköpings stift

Bengt Olsson

Strängnäs stift

Staffan Korsgren 

Skara stift

Stig Palmqvist

Västerås stift

Lars-Bertil Wiklund

Växjö stift

Inger Gustafsson 

Lunds stift

Stefan Sörensson 

Göteborgs stift

Gunnar Trenning

Karlstads stift

Peter Vestlund

Härnösands stift

Sigge Godin

Luleå stift

Christina Holmgren

Visby stift

Vakant

Stockholms stift

Margareta Herthelius