Kontakt

FiSK:s styrelse

Vid riksmötet 22 november 2014 valdes följande styrelse

Uppsala, ordförande

, Umeå, vice ordförande

, Karlskrona

, Jönköping

n, Linköping

, Stockholm

, Stockholm

Kassaförvaltare

, Stockholm

Hemsidesansvarig

, Eskilstuna