Sök nya samverkansformer

På många håll pågår indelningsförändringar. Församlingar och samfälligheter läggs samman till större enheter. För en del församlingar har strukturförändringarna gett ett positivt resultat. Men när organisationsförändringar genomförs är det viktigt att söka finna former som beaktar behov av närhet och möjliggör en god lokaldemokrati. Inte minst på landsbygden är ofta församlingsgränser av stor känslomässig betydelse varför diskussioner om förändringar måste få ta tid och förankras.

FiSK menar även att det finns behov av att se över möjligheterna att återinföra begränsade ekonomiska samfälligheter, eller annan särskild samverkansform, för begravningsverksamheten. Sådana samverksformer skulle kunna underlätta för mindre församlingar att bevara sin självständighet.