Satsa på internationellt arbete, religionsfrihet och religionsdialog

FiSK vill att Svenska kyrkan, som den största lutherska kyrkan i världen, tydligt ska markera mot varje kränkning av religionsfriheten. Hela Svenska kyrkans kontaktnät måste användas för att stötta framväxt en av statsskick som värnar och respekterar religionsfriheten. Inte minst behöver Svenska kyrkan intensifiera sina samtal med lokala kyrkoledare i Mellanöstern. Kristna som förföljs ska veta att de har ett tydligt stöd i Svenska kyrkan.

FiSK tror också på vikten av ekumeniska samtal och religionsdialog. Svenska kyrkan behöver samtala mer med andra trossamfund, både med andra kristna samfund och med dem som tillhör andra religioner. Samtalen kan bygga broar mellan människor, minska fördomar och förhindra diskriminering.

FiSK värnar starkt Svenska kyrkans stora engagemang för internationellt bistånd och hjälparbete. Arbetet kan bedrivas genom stöd till upprop från ACT-alliansen, en av världens största internationella kyrkliga biståndsallianser, och genom direkt stöd till olika hjälporganisationer eller genom att kyrkan direkt försöker utöva påtryckningar mot förtryckande stater. Vi vill säkerställa att det internationella arbetet även fortsättningsvis ska ges en hög prioritet på alla nivåer inom Svenska kyrkan.

FiSK vill att Svenska kyrkan ska fortsätta att vara en viktig hjälporganisation till flyktingar och asylsökande som kommer till Sverige. Vi anser att kyrkan ska spela en  viktig roll för att hjälpa och stödja nyanlända att integreras i det svenska samhället.