Prioritera kyrkomusiken

FiSK anser att kyrkomusiken ska lyftas fram. Vi vill att församlingar och stift verkar för att säkerställa att det erbjuds ett rikt och varierat utbud av musikframföranden. Vi stödjer också förslag om en tydligare samverkan mellan kyrka och samhälle för att bevara det ”klingande kulturarvet”.

För många som inte annars besöker kyrkan utgör kyrkans musikverksamhet kanske den huvudsakliga kontaktytan. Musiken i kyrkan har därför ett stort egenvärde. FiSK tror dessutom att kyrkomusiken kan tjäna som en betydelsefull väg in till kyrkans övriga verksamhet. Musik i kyrkan behöver prioriteras och erbjudas både inom ramen för olika gudstjänster och som rena konsertarrangemang.

Svenska kyrkans körer är den största frivilligrörelsen och engagerar runt 100 000 människor i olika åldrar. Många, inte minst barn och ungdomar, finner sin väg in i kyrkan genom att sjunga i kör. Körernas medverkan har stor betydelse för kyrkans verksamhet. FiSK anser därför att kyrkans beslutsfattare såväl lokalt, regionalt som nationellt måste ta ansvar för att stödja körernas verksamhet och ställa resurser till förfogande i sitt budgetarbete och vid bestämmande av kollekter.