Kyrkan ska ta socialt ansvar

FiSK vill att Svenska kyrkan ska ta ansvar och stå upp för de utsatta i samhället. Diakonin är Svenska kyrkans sociala arbete och för ut evangeliet i ord och handling. I det sociala arbetet bör både anställda och frivilliga engageras.

Diakoner och andra som arbetar med utsatta människor inom kyrkan ska arbeta utåtriktat och välkomnande. De ska vara en röst för den som inte kan göra sin röst hörd. Att göra gott för dem som står utanför samhället och att försöka minska klyftorna mellan människor är några av kyrkans viktigaste uppgifter. Vi vill att diakonins arbete i hög utsträckning ska inriktas på uppsökande verksamhet i vardagen.

FiSK vill att kyrkan ska ta socialt ansvar genom att vara tillgänglig och finnas till för människor i svåra situationer. Vi värdesätter därför att kyrkan till exempel finns på sjukhus, fängelser och häkten, militära förband och flygplatser.

FiSK vill att Svenska kyrkan särskilt ska engagera sig i omsorgen om de äldre. Vi tror att kyrkans gemenskap kan ha särskilt stor betydelse för de många äldre som i dag lever ensamma och långt bort från sina anhöriga. Kyrkan kan stödja de äldres situation
på många olika sätt. Den kan till exempel verka för att det ska finnas olika alternativa utförare av omsorg, arrangera hembesök till sjuka församlingsbor eller ordna sociala mötesplatser.

FiSK vill att kyrkan fortsatt ska vara en viktig resurs i samhällets krisgrupper. Församlingarna bör därför uppmärksammas på hur viktigt det är att delta i sådana grupper och träna upp sin krisberedskap.