Förstärk frivilligarbetet

Frivilliga insatser är nödvändigt om kyrkan fortsättningsvis ska kunna klara av att nå alla. Men för att frivilligarbetet ska kunna hålla en hög kvalitet vill FiSK satsa på att kyrkans frivilliga får både utbildning och handledning för sina uppgifter. Frivilliga insatser har dessutom ett egenvärde genom att församlingsmedlemmarnas olika kunskaper och intressen tas i anspråk. Exempel på uppgifter för volontärer kan vara medverkan i gudstjänsten, i konfirmandarbetet eller vid hembesök till församlingens äldre, sjuka, personer med funktionsnedsättningar och stöd till hemlösa.

Kyrkan och alla som innehar förtroendeuppdrag inom kyrkan har ett stort ansvar för att informera om sina uppdrag och om de förtroendevaldas roll. Vi anser att nomineringsgrupperna har ett stort ansvar för att se till att det finns förtroendevalda i olika åldrar och med olika bakgrund.