Förnya gudstjänsterna

FiSK vill att gudstjänster och kyrkliga handlingar ska ge människor en mening och hjälp i vardagen. En levande kyrka har gudstjänster som balanserar tradition och förnyelse. Samtidigt som gudstjänsten bärs av det arv vi fått från tidigare generationer, måste språk och innehåll tala till människor i dag.

De som deltar i Svenska kyrkans gudstjänster ska mötas av ett tilltal som svarar mot deras behov. Söndagens huvudgudstjänst, som är viktig som en plats där alla kan mötas, måste därför ständigt förnyas och utvecklas. Tillsammans med andra former av gudstjänster och musikarrangemang kan vi skapa en kyrka där människor i olika situationer kan känna gemenskap och glädje.

I många församlingar prövas nu den nya kyrkohandboken. FiSK anser att det är viktigt hela församlingen involveras i det arbetet. Detta för att säkerställa att de resultat som framkommer speglar hela församlingens bredd.