Delta i samhällsdebatten - lyft etiska frågor

FiSK vill att Svenska kyrkan och dess företrädare ska aktivt delta i det offentliga samtalet. Människor har rätt att förvänta sig att kyrkan tar deras frågor på allvar. Genom att delta i debatter och andra samtal om samhället kan kyrkan utvecklas och bidra till att sprida kunskap om religion och etik. Vi anser att kyrkan har ett särskilt ansvar för att lyfta etiska frågeställningar som annars lätt drunknar i dagens mediebrus.

Svenska kyrkan har tillsammans med andra kristna samfund i Sverige ett ansvar för att öka kunskapen om kristendom och kristen tro hos framför allt unga och medelålders vuxna. Den brist på kunskap som idag finns i stor utsträckning i samhällsdebatten och hos beslutsfattare bidrar till en felaktig föreställning om kristen religion och skapar svårigheter att förstå en stor del av vår kultur. FiSK anser att Svenska kyrkan måste ta detta ansvar på allvar.