Bevara vigselrätten för alla

FiSK anser att Svenska kyrkan ska behålla vigselrätten. Den kyrkliga vigseln ger möjlighet för människor att möta kyrkan vid ett betydelsefullt tillfälle i livet. För många är ett kyrkbröllop en väl inarbetad och fin tradition. Det finns ingen anledning att neka människor som önskar ett kyrkbröllop möjligheten att få vigas i kyrkan.

FiSK vill att Svenska kyrkan tydligt ska markera mot varje form av diskriminering och vi stödjer fullt ut att vigsel erbjuds alla par utan åtskillnad på grund av sexuell läggning. Svenska kyrkan har kommit långt i att göra upp med fördomar mot och negativ behandling av HBT-personer. Svenska kyrkan har, som den största lutherska kyrkan i världen, ett särskilt ansvar för att i de samtal som förs med andra kristna samfund tydligt stå upp för likabehandling och det kristna kärleksbudskapet.