Fisken som symbol

Vad symboliserar fisken?

Fisken är en symbol för kristen tro som stammar från den allra första kristna tiden. Mötte man en okänd kunde man rita en båge i sanden. Om då den andra ritade bågen i andra riktningen så att teckningen blev till formen av en fisk, så förstod man att här fanns förmodligen en syster eller broder i tron på Kristus.

Fisk heter ichthys på grekiska och varje bokstav utgör i sin tur begynnelsebokstäverna i bekännelsen:
Iesous (Jesus)
Christos (Kristus)
Theou (Guds)
Yios (Son)
Soter (Frälsaren)

Fiskar förekommer också på flera ställen i evangelierna vilket ytterligare förstärkt dess roll som symbol för kristen tro.