Argument för en öppen kyrka med mångfald

I tidningen Nu den 23 februari 2017 skrev Bengt Olsson om vikten av att slå vakt om Svenska kyrkans öppna karaktär. En del kyrkopolitiker vill att kyrkan ska bli mer svensk, andra anser sig veta bäst hur en kyrka med över sex miljoner medlemmar ska vara. FiSK vill slå vakt om öppenheten och mångfalden.

I insändaren skrev Bengt Olsson bland annat: ”Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK vill verka för en öppen och mångfaldig kyrka. Vi vill arbeta för att kyrkan kraftfullt ska agera mot varje form av främlingsfientlighet, rasism och homofobi och det ska vara självklart att alla par som önskar bli vigda kyrkligt ska mötas välkomnande i alla församlingar.

FiSK vill att Svenska kyrkan ska stå upp för en generös asylrätt och vara en viktig hjälporganisation till flyktingar och asylsökande som kommer till Sverige. Vi anser att kyrkan ska spela en viktig roll för att hjälpa och stödja nyanlända att integreras i det svenska samhället.  I detta sammanhang vill FiSK värna möjligheten till konfessionella skolor. Detta uttryck för religionsfrihet är viktigt för människors identitet och betoningen på religion som resurs i det svenska samhället.”

Här kan du läsa hela artikeln.