FiSK i de olika stiften

Uppsala stift

Linköpings stift

Skara stift

Strängnäs stift

Västerås stift

Växjö stift

Lunds stift

Göteborgs stift

Karlstads stift

Härnösands stift

Luleå stift

Visby stift

Stockholms stift


Nationell nivå


Lokal samverkan


Externa länkar

Svenska kyrkan

Kyrkovalet 2009

Tidigare kyrkoval

Kyrkomötet

Församlingsförbundet

Folkpartiet Liberalerna

Frisinnad Tidskrift

NU - DET liberala NYHETSMAGASINET

Sensus studieförbund

Kyrkans Tidning

Verbum

Svenska kyrkan Internationellt arbete


Åter startsidan

Kyrkoval

FiSK i Växjö stift

 

Kontaktpersoner

Davelid, Nils-Erik ,
Bosgård 100, 561 92 Skärstad.
036-501 55; 0708-38 79 58;
Gustafsson, Inger ,
Neptunusgatan 18, 554 38 Jönköping.
036-617 43; 0730-70 30 51
Hållstedt, Göran ,
Stenbrohult 4, 579 93 Grönskåra.
0481-700 90; 0702-58 68 22;
  ,
Blåklocksvägen 7, 572 41 Oskarshamn.
0491-76 63 20, 070-677 33 88;
Stacke, Annika ,
Prästgården, 360 30 Lammhult.
0472-26 09 29; 0738-18 82 61.
Annikas blogg
Astevall, Sven ,
Unamans väg 11, 352 34 Växjö.
0470-26557 (bost), 0470-13810 (arb), 070-654 74 61

Val till olika kyrkliga nivåer vid 2009 års kyrkoval

 

Val till Kyrkomötet

 

Val till Stiftsfullmäktige

 


 

Församlingar och samfälligheter där FiSK ställer upp med egna listor

Kinnevalds kontrakt

FiSK-Vaxjo-domkyrka

Växjö FiSK(ar/e):
Främre raden fr vänster: Anita Boström, Sven Astevall, Gyöngyi Bercsényi och Janet Ståhl.
Bakre raden: Annika Stacke, Torgny Klasson, Sture Roos, Göran Bergström, Stanley Ståhl och Charlotte Branting.
Saknas på bilden: Els-Marie Oscarsson, Mark Hamilton, Eva Plyhm, Kjell Karlsson och Helena Klasson.

Växjö kyrkliga samfällighet

Växjö domkyrkoförsamling

Skogslyckans församling, Växjö

Aneboda-Asa-Bergs församling (samverkansgrupp), Lammhult

 

Sunnerbo kontrakt

Ljungby församling

Ljungby kyrkliga samfällighet

 

 

Södra Möre kontrakt

Emmaboda kyrkliga samfällighet

Vissefjärda församling

 

Stranda och Handbörds kontrakt

Oskarshamns församling

Ålems församling


Lokala samverkansgrupper där FiSK ingår

Aneboda-Asa-Bergs församling (Lammhult)

 Stiftsföreträdare

Gustafsson, Inger

,
Neptunusgatan 18, 554 38 Jönköping.
036-617 43; 0730-70 30 51

Astevall, Sven , ersättare
Unamans väg 11, 352 34 Växjö.
0470-26557 (bost), 0470-13810 (arb), 070-654 74 61

 


Förtroendevalda i olika organ 2006-2009

Kyrkomötet Gustafsson, Inger ,
Neptunusgatan 18, 554 38 Jönköping.
036-617 43; 0730-70 30 51
  Wictorzon, Nils-Gustav, ersättare.
Repslagargatan 21, 572 30 Oskarshamn.
0491-137 38 bost; 070-580 31 97
Stacke, Annika , ersättare.
Järnvägsgatan 4, 360 30 Lammhult.
0472-26 09 29 bost; 0472-26 05 59 arb; 0738-18 82 61.
Annikas blogg
  , ersättare.
Högsby Årlund 107, 579 93 Grönskåra.
0481-701 82 bost; 070-850 75 46; 0737-104228
Växjö stifts-fullmäktige Davelid, Nils-Erik , ledamot.
Bosgård 100, 561 92 Skärstad.
036-501 55; 0708-38 79 58
Hållstedt, Göran , ledamot.
Stenbrohult 4, 579 93 Grönskåra.
0481-70090; 0470-27 499; 0702-586822
  , ersättare.
Vildrosvägen 15, 574 50 Vetlanda.
0383-971 72 arb; 073-038 21 65
  , ersättare.
Torsgatan 24 E, 561 32 Huskvarna.
036-13 43 60 bost; 0706-47 73 80

Stiftsstyrelsen

  , ers.
Vildrosvägen 15, 574 50 Vetlanda.
0383-971 72 arb; 073-038 21 65
Egendoms-nämnden Davelid, Nils-Erik , ledamot.
Bosgård 100, 561 92 Skärstad.
036-501 55; 0708-38 79 58
Växjö stiftsförbund Hållstedt, Göran , vice ordf.
Stenbrohult 4, 579 93 Grönskåra.
0481-70090; 0470-27 499; 0702-586822
Stiftsgården Tallnäs ek. för Hållstedt, Göran , ordförande.
Stenbrohult 4, 579 93 Grönskåra.
0481-70090; 0470-27 499; 0702-586822

 


Statistik från tidigare kyrkoval

Valet till kyrkomötet från Växjö stift 2005

Valet till stiftsfullmäktige i Växjö stift 2005


Kyrkoval