FiSK i de olika stiften

Uppsala stift

Linköpings stift

Skara stift

Strängnäs stift

Västerås stift

Växjö stift

Lunds stift

Göteborgs stift

Karlstads stift

Härnösands stift

Luleå stift

Visby stift

Stockholms stift


Nationell nivå


Lokal samverkan


Externa länkar

Svenska kyrkan

Kyrkovalet 2009

Tidigare kyrkoval

Kyrkomötet

Församlingsförbundet

Folkpartiet Liberalerna

Frisinnad Tidskrift

NU - DET liberala NYHETSMAGASINET

Sensus studieförbund

Kyrkans Tidning

Verbum

Svenska kyrkan Internationellt arbete


Åter startsidan

Kyrkoval

FiSK i Skara stift

 

Stiftsföreträdare och kontaktperson

Långström-Vinge, Karin
Krämarevägen 5, 532 38 Skara.
0500-47 65 09 (arb); 070-569 66 78.
Karins blogg

 


FiSK-kandidater

Kandidater till Kyrkomötet

 1. Karin Långström Vinge, Skara
 2. Britt Hallgren, Trollhättan
 3. Lars Blomqvist, Alingsås
 4. Anna-Karin Carstensen, Harphult
 5. Sten Dellby, Borås
 6. Elin Elfversson, Skövde
 7. Peder Danesved, Ulricehamn
 8. Karin Schmidt, Skara
 9. Claes Ljungberg, Otterbäcken
 10. Dag Högrell, Falköping
 11. Birgitta Sjöö, Mariestad
 12. Agneta Leffler Larsson, Tibro
 13. Fredrik Nilströmer, Borås
 14. Mikael Wendt, Skövde
 15. Inger Nyström, Vårgårda
 16. Margareta Nyman, Trollhättan
 17. Kalle Bynke, Skara
 18. Ing-Marie Larsson, Falköping
 19. Ingvar Johansson, Tidaholm
 20. Sune Svensson, Mullsjö
 21. Ulla Eriksson, Skövde.


Kandidater till Skara Stiftsfullmäktige

 1. Britt Hallgren, Trollhättan
 2. Dag Högrell, Falköping
 3. Karin Långström Vinge, Skara
 4. Anita Ryberg, Alingså
 5. Mikael Wendt, Skövde
 6. Gunnel Romild, Borås
 7. Peder Danesved, Ulricehamn
 8. Kerstin Lindell, Hjo
 9. Lena Nilsson, Sjuntorp
 10. Sören Eklund, Skara
 11. Johan Halsema, Lidköping
 12. Anders Ljungkvist, Skövde
 13. Inger Strand, Tibro
 14. Kurt Bjureklev, Falköping
 15. Irene Sundelius, Mariestad
 16. Birgit Andersson, Ulricehamn
 17. Vanja Ekström, Vänersborg
 18. Per Andersson, Töreboda
 19. Birgitta Bredberg, Borås
 20. Stig Paulsson, Karlsborg
 21. Ingrid Holmgren, Alingsås
 22. Lars-Erik Zackrisson, Bottnaryd
 23. Birgitta Widell, Borås
 24. Jan-Olof Brorsson, Herrljunga
 25. Lars-Gerhard Westberg, Brämhult
 26. Lisbeth Gustafsson, Gällstad

Församlingar och samfälligheter där FiSK ställer upp med egna listor

 

Skara-Barne kontrakt

Skara kyrkliga samfällighet

Skara domkyrkoförsamling

 

Väne kontrakt

Vänersborgs församling

 

Kåkinds kontrakt

Tibro kyrkliga samfällighet

Tibro församling

 

Kullings kontrakt

Herrljunga kyrkliga samfällighet

Herrljunga församling


 

Förtroendevalda i olika organ 2006-2009

Kyrkomötet Långström-Vinge, Karin
Krämarevägen 5, 532 38 Skara.
0500-47 65 09 (arb); 070-569 66 78.
Karins blogg
Stiftsfullmäktige   Högrell, Dag, ledamot.
Falekvarna Mellomkvarn 1, 521 91 Falköping
  Svensson, Rolf, ledamot.
Nygatan 7, 447 30 Vårgårda
  Leijon, Joachim, ledamot.
Torggatan 15 B, 541 30 Skövde
  Hallgren, Britt, ledamot.
Storgatan 10, 461 31 Trollhättan.
  Romild, Gunnel, ersättare.
Leatorpet 2, 516 92 Äspered
  Karlsson, Birgitta, ersättare.
Vättak Sandgrenstorp, 522 92 Tidaholm