FiSK i de olika stiften

Uppsala stift

Linköpings stift

Skara stift

Strängnäs stift

Västerås stift

Växjö stift

Lunds stift

Göteborgs stift

Karlstads stift

Härnösands stift

Luleå stift

Visby stift

Stockholms stift


Nationell nivå


Lokal samverkan


Externa länkar

Svenska kyrkan

Kyrkovalet 2009

Tidigare kyrkoval

Kyrkomötet

Församlingsförbundet

Folkpartiet Liberalerna

Frisinnad Tidskrift

NU - DET liberala NYHETSMAGASINET

Sensus studieförbund

Kyrkans Tidning

Verbum

Svenska kyrkan Internationellt arbete


Åter startsidan

Kyrkoval

FiSK i media

Om demokrati i kyrkan...

"Öppen demokratisk folkkyrka" är rubriken på professor Eva M. Hamberg tal vid Frimodig kyrkas möte i Stockholm 15-16 november 2008, återgivet i Svensk Pastoraltidskrift (SPT) 2008 nr 25. Med anledning av Hambergs inlägg efterlyser Susann Torgerson, FiSK, en Positiv diskussion om Svenska kyrkans framtid (SPT 2009 nr 2).

 

Om (frånvaro av) politik i kyrkan...

Släpp kyrkan och FISK-arna fria, tycker Andreas Holmberg i NU nr 3 2009. I följande nummer (2009 nr 4) svarar honom både Britt Louise Agrell med Sju miljoner i Svenska kyrkan och Lars-Bertil Wiklund med Liberala krafter i kyrkan behöver hålla ihop. Även Karin Långström-Vinge och Mikael Wendt besvarar Holmberg med FISK har antagit sitt program utan inflytande från Folkpartiets styrelse i tidningen Dagen 2009-03-18.

Farligt med prästkyrka? frågar sig Martin Tunström, politisk chefsredaktör på Smålandsposten på tidningens ledarsida 2009-05-23. Tunström menar vidare att "socialdemokraterna [inte har några] ambitioner att lämna inflytandet över landets största samfund [utan istället] bevara och bevaka makten över Svenska kyrkan (...)."

Partierna lever på övertid i kyrkovalet menar Cecilia Wikström (FP), i NU 2009/30.

Avskaffa Lag om Svenska kyrkan skriver Urban Gibson i ett öppet brev till Jan Björklund (NU 34/09 - 2009-08-20).

 

Om Svenska kyrkans vigselrätt...

"Avskaffa Svenska kyrkans vigselrätt!" kräver Nils-Gunnar Lindh i en debattartikel i Finnsinnad Tidskrift 2009 nr 2, där han beklagar att FiSK inte delar hans uppfattning. I rakt motsatt riktning argumenterar Susann Torgersson, kyrkomötesledamot för FiSK, i artikeln Svenska kyrkan bör behålla vigselrätten! i Kyrkans Tidning 2009 nr 21 (2009-05-20). I en artikel med samma titel, men med delvis annorlunda argumentation, återkommer Susann Torgerson (Svenska kyrkan bör behålla vigselrätten, Frisinnad Tidskrift 2009 nr 3, ss 87-88).

"Mer kärlek i Svenska kyrkan!" skriver Karin Långström-Vinge och Mikael Wendt 2009-07-03 på Karins blogg, och bejakar den "möjlighet, för att inte säga förpliktelse, gentemot bibelordet och kyrkans tradition [som det innebär] att öppna äktenskapsbegreppet och möjliggöra för samkönade par att ingå äktenskap". Ett stort antal kommentarer återspeglar frågans komplexitet och åsiktsskillnader.

Ärkebiskop Anders Wejryds brev till systerkyrkorna i Borgå-gemenskapen där han informerar om det troliga beslutet i Kyrkomötet att möjliggöra för samkönade part att ha en kyrklig vigsel. Med anledning av denna skriver två anglikanska biskopar (biskop Christopher Hill, ordförande för The Council of Christian Unity respektive biskop John Hind, ordförande för The Faith and Order Advisory Group) till ärkebiskop Anders Wejryd, 2009-06-26. Växjöbiskopen Sven Thidevall befarar, om en ny definition av vigselbegreppet förverkligas, att de ekumeniska relationerna skall komma till skada.

Kyrkostyrelsens skrivelse till Kyrkomötet (KsSkr 2009:06 Vigsel och äktenskap).

 

Om kyrkovalet

Liberaler laddar inför kyrkovalet (Värnamo Nyheter 2009-07-16) belyser det faktum att inte färre än fyra nuvarande eller expatrierade Gnosjöbor kandiderar för FiSK i valen till Växjö stiftsfullmäktige och/eller Kyrkomötet.

Se över kyrkolagen motionerar Birgit Friggebo och Urban Gibson (båda FiSK) i 2009 års kyrkomöte (NU 2009/30).

Kyrkans Tidning intervjuar Jan Björklund inför kyrkovalet (Kyrkans Tidning 2009 nr 31/32, 2009-07-30). Folkpartiledaren menar bland annat att "vigselrätten skall kyrkan absolut ha kvar".

 

Artiklar om och av enskilda FiSK(ar/e)

Anna Ekström, Lunds stift, Älskar politik och att spränga gränser. Intervju i Kyrkans Tidning 2009/nr 19 (2009-05-07).

Magnus Hedin, kyrkoherde i blivande Tingsryds pastorat, Växjö stift, Vaktmästaren som blev kyrkoherde (Smålandsposten, 2009-05-16).

Britt Louise Agrell, ärkestiftet, och bland mycket annat gruppledare för FiSK i Kyrkomötet, uppmärksammas på familjesidan Kyrkans Tidning 2009 nr 21 (2009-05-20): Allt fortsätter som förut.

Lars-Bertil Wiklund, Västerås stift, tar emot Karl Staaffplaketten i brons (NU 2009, nr 23; 2009-06-04).

Låt det plaska i dopfunten, skriver Annika Stacke, Växjö stift, i Smålandspostens sommarkrönika (2009-07-16).