Den 17 september är det kykoval

Just nu fastställer ”fiskarna” listor till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Vill du stå på en lista eller hjälpa till i valkampanjen kontaktar du ditt stiftsombud.

Alla som ska stå på en lista avge en så kallad kandidatförsäkran. Du hämtar den här, fyller i den och lämnar den till ditt stiftsombud.