Upptaktsmöte 19 augusti

Nominerad till uppdrag i Svenska kyrkan och tillhör Fria liberaler i Svensk Kyrkan, FiSK? Eller vill du hjälpa till i valkampanjen?

Välkommen till upptaktsmöte lördagen den 19 augusti kl. 10.30–15.00 i Mikaelskapellet på Karlbergsvägen 64 i Stockholm. Tar du T-bana stiger du enklast av vid Sankt Eriksplan uppgång Torsgatan.

Mötet blir kl. 10.30- 15.00 och varje stift kan skicka tre representanter, inkl. stiftsombudet, på FiSK:s bekostnad dvs. du får då som vanligt ersättning för dina reseutlägg. För lunch och kaffe betalar du själv 100: – på plats.

Vill du delta och inte är utsedd som representant av ditt stift står du för alla eventuella kostnader själv.

Vi kommer att gemensamt och i grupper gå igenom de fyra viktigaste punkterna i vårt program, som vi tog fram förra gången vi träffades.

Anmälan gör du senast den 11 augusti till: hertheliusmargaretha@gmail.com tala då också om du önskar särskild kost.

Ännu en gång välkommen!

Lyssna till Peter Örn den 16 mars

Folkpartiets tidigare partisekreterare Peter Örn besöker Stockholm den 16 mars och reflekterar över ämnet

”Om Gud och det personliga engagemanget”

Kl 19.oo i S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35, Stockholm.

Kl 18.oo kan man äta middag på samma plats för 100 kr. Föranmälan till hertheliusmargaretha@gmail.com. (Helst senaste den 13 mars.)

Mellan måltiden och reflektionerna håller FiSK i Stockholms stift årsmöte.

En pdf-fil med ovanstående fakta kan du hämta här!

 

Argument för en öppen kyrka med mångfald

I tidningen Nu den 23 februari 2017 skrev Bengt Olsson om vikten av att slå vakt om Svenska kyrkans öppna karaktär. En del kyrkopolitiker vill att kyrkan ska bli mer svensk, andra anser sig veta bäst hur en kyrka med över sex miljoner medlemmar ska vara. FiSK vill slå vakt om öppenheten och mångfalden.

I insändaren skrev Bengt Olsson bland annat: ”Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK vill verka för en öppen och mångfaldig kyrka. Vi vill arbeta för att kyrkan kraftfullt ska agera mot varje form av främlingsfientlighet, rasism och homofobi och det ska vara självklart att alla par som önskar bli vigda kyrkligt ska mötas välkomnande i alla församlingar.

FiSK vill att Svenska kyrkan ska stå upp för en generös asylrätt och vara en viktig hjälporganisation till flyktingar och asylsökande som kommer till Sverige. Vi anser att kyrkan ska spela en viktig roll för att hjälpa och stödja nyanlända att integreras i det svenska samhället.  I detta sammanhang vill FiSK värna möjligheten till konfessionella skolor. Detta uttryck för religionsfrihet är viktigt för människors identitet och betoningen på religion som resurs i det svenska samhället.”

Här kan du läsa hela artikeln.

Välkommen till riksmöte 25 februari

Kära FiSK-vänner!

Ni kallas till vårt extra riksmöte den 25 februari i Mikaelskapellet i Matteus församling i Stockholm, Karlbergsvägen 64.

Anmälan till info@fiskarna.net eller Inger Gustavsson, inger.sigrid@gmail.com.

Vi börjar själva programmet kl. 11.00 och slutar kl. 16.00. Kaffe serveras från kl. 10.30. Detaljerat program skickas till medlemmarna i FiSK.

Under riksmötet kommer vi ha stort fokus på det kommande kyrkovalet samt följa upp de frågor som väcktes vid det ordinarie riksmötet i november, men som vi inte hann behandla då. En sådan fråga är hur Svenska kyrkan skall kunna möta det stora ”medlemstappet”. Det är en komplex fråga med många dimensioner. Som ett kunskapsunderlag för diskussion har jag glädjen att meddela att vi lyckats engagera Magdalena Widmark från Kyrkokansliet.

I grupparbetsform kommer vi också att ta fram de tre frågor ur vårt handlingsprogram som vi kommer att lägga extra fokus på i valrörelsen.

Som ni förstår är det en mycket viktig dag i inledningen av vårt valarbete inför kyrkovalet 17 september 2017

Det gäller nu att vi kan slipa argumenten, så att de frisinnade och liberala idéerna kan få en plattform i de beslutande organen i Svenska kyrkan! De behövs för frihet, tolerans och öppenhet! Jag hoppas därför på ett gott deltagande i riksmötet!

Till möteslokalen, Karlbergsvägen 64, tar du dig via T-bana till S:t Eriksplan. Därifrån är det ca 500 m promenad, alt. pendeltåg till Karlberg, därifrån ca 300 m promenad. Det går också med buss 69 från Klarabergsviadukten mot Karolinska till Vikingagatan, därifrån ca 50 m promenad.

Varmt välkommen till det extra riksmötet inför kyrkovalet hälsar FiSK-styrelsen!

genom Bengt Olsson bengt.olsson21@telia.com

Ordförande