Inlägg av Ulla Littgren

Välkommen till riksmöte 25 februari

Kära FiSK-vänner! Ni kallas till vårt extra riksmöte den 25 februari i Mikaelskapellet i Matteus församling i Stockholm, Karlbergsvägen 64. Anmälan till info@fiskarna.net eller Inger Gustavsson, inger.sigrid@gmail.com. Vi börjar själva programmet kl. 11.00 och slutar kl. 16.00. Kaffe serveras från kl. 10.30. Detaljerat program skickas till medlemmarna i FiSK. Under riksmötet kommer vi ha stort […]