Inlägg av Mattias Reinholdson

Argument för en öppen kyrka med mångfald

I tidningen Nu den 23 februari 2017 skrev Bengt Olsson om vikten av att slå vakt om Svenska kyrkans öppna karaktär. En del kyrkopolitiker vill att kyrkan ska bli mer svensk, andra anser sig veta bäst hur en kyrka med över sex miljoner medlemmar ska vara. FiSK vill slå vakt om öppenheten och mångfalden. I […]