Välkommen till FiSK!

FiSK:s kyrkomötesgrupp vid båtutflykt på Genesarets sjö

FiSK:s kyrkomötesgrupp vid båtutflykt på Genesarets sjö

Nya mallar för stadgar

Mall för normalstadgar för FiSK-förening i stift eller pastorat/församling finns för nedladdning här på vår hemsida.